Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Elementær brand kursus​

Brandkursus (elementært brandkursus) 3 timer 15 pers

Kursus i brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Kurset giver deltageren forståelse for risikoen for brand på arbejdspladsen og i hjemmet, hvilke forholdsregler der passivt minimerer risikoen for at brande opstår, hvorledes en opstået brand aktivt kan begrænses, og forsøges slukket med håndildslukkere samt brandtæppe. KOMPETENCEGIVENDE KURSUS.

Evakueringsøvelse 1 time

Praktisk evakueringsøvelse - erhverv. Hurtig og effektiv indsats i tilfælde

dulle 1  

af  brand og andre faretruende situationer, f.eks. ved pludselig røgudvikling eller bombetrusler, kan betyde forskellen på liv og død. Evaluering efterfølgende samt forslag til forbedringer.

Førstehjælp og brandberedskab, aftalt pris

Lad os stå for sikkerheden til arrangementet. Vi sørger for brandslukningsudstyr, førstehjælpsudstyr samt hjertestarter og selvfølgelig kompetente reddere til og betjene det.

Ring/mail for specifikt tilbud.

tæppe slukning

Instruktør i elementær brandbekæmpelse

Instruktørkursus - Elementær brandbekæmpelse
Varighed: 2 dag

Kurset henvender sig til:

Instruktører/underviser/faglærer der skal forestå undervisning i Elementær brandbekæmpelse.

Kursusbeskrivelse:

Formålet med kurset er at give den nødvendige faglige baggrund for at undervise i elementær brandbekæmpelse. Kurset veksler imellem praktiske øvelser og teori samt elev styret undervisning.

Kursusindhold:

Brandens teori

Bygningsmæssige forhold, brandtekniske begreber, virksomhedstyper

Aktiv brandsikring: Flugtveje, varslingsinstruks, alarmanlæg

Øvelser med håndslukningsudstyr

Orientering om “varmt arbejde”

Multiple choice opgaver

Sikkerhed under slukningsøvelser.

Kursusmateriale:

Instruktørerne får udleveret “Elementær brandbekæmpelse”.

Forudsætning:

For at deltage skal én af følgende betingelser være opfyldt:

Faglærer på teknisk skole med voksenpædagogisk grunduddannelse

Førstehjælpsinstruktør

Hjælpeinstruktør/Voksenpædagogisk Grunduddannelse.

Andre kombinationer af pædagogiske kompetencer.​

Der kan som udgangspunkt maks være 10 deltagende på et hold. og minimum 5. 

EB kursus program kan downloades her

​Adresseoplysninger

​Hjertehjælp ApS​

Rosenlund sidevej 2,

2791 Dragør

Tlf.: 31359090

E-mail: mail@hjertehjaelp.dk

CVR: 38​005251

​Se vores generelle forretningsbetingelser her

Siden d. 1. marts 2015 har vi haft 70.085 kursister

kursus

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt