Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kurser​

Genoplivning med hjertestarter 2 timer 10 personer

Kurset henvender sig til personer som befinder sig i nærheden af, eller ejer en hjertestarter eller som ønsker at lære at bruge en hjertestarter. Kurset omfatter. Hvad er livreddende førstehjælp, Alarmering, Er personen i livsfare? Hjerte- lungeredning Hvad er en hjertestarter?

Hvordan bruger man en hjertestarter, Sikker brug af en hjertestarter, På kurset lærer du/i at blive fortrolige med brugen af hjertestarter i forbindelse med genoplivning. Kurset er intensivt og 100% praktisk orienteret samt i henhold til anerkendte danske retningslinjer.

BASISUDDANNELSER

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer 16 personer

Kurset omfatter Førstehjælpens 4 hovedpunkter · Bevidsthedstilstand · ABC-metoden · Stabilt sideleje · Overlevelseskæden · Basal genoplivning · Brug af hjertestarter (AED) Praktisk træning og gennemgang af AED. Kursisten får udleveret et stk. aktioncard.

Førstehjælp ved ulykker 2 timer

Kurset omfatter Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker · Nødflytning · Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene · Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge · Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje · Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt · Psykisk førstehjælp

TILVALGSUDDANNELSER

Til basisuddannelserne kan følgende tilvalgsuddannelser til købes.

Førstehjælp v. blødninger – 1,5 time 

Førstehjælp v. kemiske påvirkninger - 30min 

Førstehjælp v. skader i forb. med temperaturpåvirkninger – 1 time  

Førstehjælp v. skader på bevægeapparatet, inkl. hovedskader – 1,5 time 

Førstehjælp v. småskader – 1,5 time

Førstehjælp v. sygdomme – 1,5 time

Førstehjælp og forebyggelse til børn – 2,5 time

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC og traktor – 4 timer

Færdselsrelateret førstehjælp for knallertførere – 4 timer 

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport- 8 timer

Førstehjælp til erhvervschauffører-3 timer 

Ring/mail for specifikt tilbud.

FUNKTIONSUDDANNELSER

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC og traktor – 8 timer

Færdselsrelateret førstehjælp for knallertførere – 8 timer 

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn – 7 timer 

Medborgerførstehjælp – 7 timer 

Førstehjælpere med særligt ansvar – 12 timer 

Ring/mail for specifikt tilbud.

OPDATERINGSUDDANNELSER

Førstehjælp ved Hjertestop – 3 timer

Livreddende førstehjælp – 3 timer,

ikke-navngivet-1

Sikkerhedskursus niveau1, 7 timer 16 personer

Førstehjælp ved hjertestop  samt elementær brandbekæmpelse.

Kurset omfatter Førstehjælpens 4 hovedpunkter · Bevidsthedstilstand · ABC-metoden · Stabilt sideleje · Overlevelseskæden · Basal genoplivning · Brug af hjertestarter (AED) Praktisk træning og gennemgang af AED.

Forebyggelse af brand og orientering om benyttelse af håndildslukker, slangevinde, brandtæppe samt praktisk øvelse i brandslukning. (kort og intensivt sikkerhedskursus, der fokuserer på livredning og sikring af værdier) Til den mindre virksomhed/institution som har behov for almindelig førstehjælp og  ønsker at kunne tackle et hjertestop, samt sikre liv og værdier gennem elementær brandbekæmpelse.

Sikkerhedskursus niveau2, 15 timer 16 personer

Genoplivning med AED (hjertestarter), elementær brandbekæmpelse, livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved tilskadekomst.

Kurset omfatter håndtering af en bevidstløs person med og uden vejrtrækning, stabilt sideleje, alarmering, hjerte-lungeredning med AED, hjerterytmer samt årsager til hjertestop, Førstehjælpens 4 hovedpunkter herunder forhold ved større ulykker, alarmering og psykisk førstehjælp. Livreddende førstehjælp efter A-B-C princip, og orientering omkring kredsløbet. Shock behandling og førstehjælp til blødninger, forbrændinger, ætsninger samt forgiftning. Orientering omkring hovedlæsioner og korrekt behandling af brud på nakke/ryg/bækken. Forhold omkring elektricitet. (kurset henvender sig til den mindre/mellemstore virksomhed, der prioriterer at kunne redde liv og værdier men også ønsker at kunne yde førstehjælp til en simpel skade.

Forebyggelse af brand og orientering om benyttelse af håndildslukker, slangevinde, brandtæppe samt praktisk øvelse i brandslukning.

Der indgår ikke evakuering og gennemgang af beredskabsplan i dette kursus (se sikkerhedskursus niveau 3)

Sikkerhedskursus niveau3, 24 timer 16 personer

Genoplivning med AED (hjertestarter), elementær brandbekæmpelse, livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom. Evakuering. Kurset omfatter håndtering af bevidstløs person med og uden vejrtrækning, stabilt sideleje, alarmering, hjerte-lungeredning med AED, hjerterytmer samt årsager til hjertestop. Forebyggelse af brand og orientering om benyttelse af håndildslukker, slangevinde, brandtæppe samt praktisk øvelse i brandslukning. Førstehjælpens 4 hovedpunkter herunder forhold ved større ulykker, alarmering og psykisk førstehjælp. Livreddende førstehjælp efter A-B-C princip, og orientering omkring kredsløbet. Shock behandling og førstehjælp til blødninger, forbrændinger, ætsninger samt forgiftning. Orientering omkring hovedlæsioner og korrekt behandling af brud på nakke/ryg/bækken. Forhold omkring elektricitet. Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme. Som smerter i brystet, smerter i bughulen, vejrtrækningsbesvær , kramper , diabetes , infektioner , samt ændret bevidsthedstilstand. Korrekt lejring af syg person. Praktisk evakueringsøvelse med efterfølgende evaluering og forslag til forbedringer. Til slut gennemgang af virksomhedens beredskabsplan. (Kurset henvender sig til den lidt større virksomhed/institution der sætter sikkerhed forrest) Kan med fordel bruges på at opbygge et internt sikkerhedsteam af medarbejdere.

Førstehjælp og brandberedskab, aftalt pris

Lad os stå for sikkerheden til arrangementet.

Vi sørger for brandslukningsudstyr, førstehjælpsudstyr samt hjertestarter og selvfølgelig kompetente reddere til og betjene det.

Ring/mail for specifikt tilbud.

​Adresseoplysninger

​Hjertehjælp ApS​

Rosenlund sidevej 2,

2791 Dragør

Tlf.: 31359090

E-mail: mail@hjertehjaelp.dk

CVR: 38​005251

​Se vores generelle forretningsbetingelser her

Siden d. 1. marts 2015 har vi haft 70.085 kursister

kursus

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt